Hvordan bo mer bærekraftig?

Bærekraftig er mer enn et buzz-ord. Det er tydelig at folk ønsker å bo mer miljøvennlig, samtidig som at de vil redusere sine energikostnader. Både myndigheter og utbyggere er på ballen på dette området, med både nye sertifiseringer og kostnadseffektive boliger.

Solceller: En mer bærekraftig måte å holde energikostnadene nede. Foto: Getty

Boligene i Norge står for om lag 20% av energiforbruket her til lands. Og hver bolig bruker omtrent 70% av energibruken sin til oppvarming. Lurer du på hvordan du kan bo mer bærekraftig? Det sier seg selv at i et kaldt land som Norge, er det viktig med tette og gode boliger som holder på varmen og sparer energi.

Strømprisene stiger

Strømprisene stiger.

Når det meldes om at strømprisene denne høsten og vinteren kan bli tre ganger så høye som vanlig, betyr det at man bør kutte ned på strømforbruket. For at man skal kunne utnytte energien i huset på best mulig måte, må den isoleres godt, og vinduene må være tette. Enova har utarbeidet en oversikt over anbefalte energitiltak du bør gjøre på din bolig, basert på hvor gammel den er. Det er mer arbeid å få en bolig energieffektiv dersom den er bygget før 1960, enn for eksempel en som er bygget på ’90-tallet.

Noen av tiltakene som du bør vurdere dersom du bor i en eldre bolig, er å se på mulighetene for etterisolering. Varmetap er dyrt. Dersom du er usikker på hvordan du går frem, kan Enova bistå med energirådgiver som kan foreta en befaring og gi deg råd om hvilke grep du kan ta. Du kan også søke om støtte til dette. Økte strømpriser gjør at energieffektive boliger blir ekstra aktuelle. Vi har tidligere skrevet om hva energimerkingen av boligen betyr.

Det samme gjelder ildsted. Har du mulighet til å installere en ny og moderne ovn, kan dette ikke bare gi boligen din en ekstra varmekilde. Det gjør også boligen din mer koselig på kalde kvelder, og til et mer attraktivt objekt på markedet dersom du skal selge. De nye ovnene forurenser også mye mindre enn de gamle.

– Slike tiltak bidrar ikke bare til å redusere fyringskostnadene dine. Det øker også verdien på din bolig, sier administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland.
– Samtidig finnes det andre energitiltak som gjør boligen din mer attraktiv på markedet. Blant annet å investere i solceller, installere varmepumpe eller bore etter fjernvarme. Det siste alternativet burde være aktuelt for borettslag, mener hun.

Nytenkning blant entreprenørene

Mange entreprenører ønsker å tenke nytt når de setter i gang nye prosjekter. Dette betyr alternative løsninger for varme, byggematerialer og arkitektur. Et eksempel er kontorbygget Økern Portal i Oslo, som henter 90% av energien sin fra energibrønner. På taket er Nord-Europas største spiselige takhage. Her kan lokalbefolkningen dyrke sine egne kortreiste grønnsaker på taket, midt i storbyen.

Økern Portal med Nord-Europas største spiselige takhage. Foto: Christian Grønvold Hansen

Mange bygg her til lands jobber for å oppfylle BREEAM sine krav til miljøvennlige bygg. Dette er et miljøklassifiseringsverktøy for en «grønnere» byggebransje. BREEAM NOR er Norges første miljøsertifisering for bygg, og er eid av Grønn Byggallianse.

Hvordan bo mer bærekraftig? Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Skalaen går fra Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Et slikt prosjekt som har gitt god BREEAM NOR score, er Nordre Gate i Oslo.

Bruker materialene på nytt

Og det finnes dessuten entreprenører som sier de kan bygge enda mer bærekraftig. Det har vært noen pilotprosjekter hvor man har resirkulert byggematerialene. For eksempel KA 13 i Oslo, er et såkalt ombruksbygg og et forbildeprosjekt for FutureBuilt. Her er omtrent 80 prosent av materialene brukt på nytt. Man valgte altså å demontere det gamle, og bruke materialene på nytt. Dette prosjektet fikk en Very Good sertifisering av BREEAM NOR.

Så det er ikke bare kortreiste grønnsaker på taket som bidrar til bærekraftige bygg. Med litt innsats fra både arkitekter, entreprenører, myndigheter og deg selv, kan altså måten vi bor på bidra til å gjøre miljøet litt bedre.

– Det er ikke bare på grunn av miljøet man har egne sertifiseringer når man bygger, forteller Sodeland. – Det er også et verktøy for å gjøre boligene mer effektive og kostnadsbesparende for de som bor der. Om du har spørsmål om energimerking av boligen din eller hva du bør se etter når du vurderer å kjøpe ny bolig, ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Hvordan bo bærekraftig? God energimerking av boligen er en del av dette. Vi har skrevet om dette her.

Kilder: Energifakta Norge, Enova, Grønn Byggallianse, Norsk Byggebransje.