Oppgang i boligprisene i januar

Boligprisene steg med 3 prosent i januar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 367 609 kroner ved utgangen av januar.

– Vi opplever at markedet på Innherred holder seg stabilt. Avslutningen på 2022 var god og vi har ikke opplevd de store svingningene som man har sett i andre deler av landet, dette til tross for økt styringsrente og andre økte utgifter for husholdningene. Sier Sissel Åsvoll hos Lokalmegleren & Partners, Innherred

–  Deler av markedet er selektivt, men vi kan også dokumentere en god start på året i januar 2023 med 25 salg på Verdal og 7 salg på Levanger. Det vil si at vi i 2023 holder oss på samme nivå som vi hadde i 2022. Det taler for at vi har et velfungerende marked, hvor markedet isolert på Verdal har hatt den beste starten på året.

– Det at Aker melder om opptil 350 nyansettelser og at kommunene ønsker å legge til rette for økt bolyst for å få nye tilflyttere til kommunene, vil være en balanserende faktor i vår region. Dette kombinert med at vi historisk sett ikke har de store svingningene i markedet på Innherred, gjør at vi forventer at boligmarkedet lokalt skal holde seg mer stabilt enn i øvrige deler av landet, avslutter Åsvoll.

I tillegg gjorde Regjeringen nylig viktige endringer av utlånsforskriften, noe som innebærer at det nå er enklere for fremtidige boligkjøpere å sikre finansiering fra banken. 

Prisutvikling i vår region. Kilde: Eiendom Norge

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– I fjor var januareffekten spesielt sterk på grunn av «avhendingsloveffekten». Mange ønsket å selge før endringene i avhendingsloven trådte i kraft og det tok lengre tid å forberede boliger for salg. Dette ga et lavt tilbud og historiens sterkeste januar-oppgang. I år er utviklingen som normal for måneden, noe de sesongkorrigerte prisene viser.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra 1. januar hadde trolig prisutviklingen og volumet vært langt svakere, sier Lauridsen.

Mange solgte boliger

I januar ble det solgt 6.887 boliger i Norge, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

I januar ble det lagt ut 6.219 boliger for salg i Norge, noe som er 9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

– Det ble solgte mange boliger i januar, og det spesielt sammenlignet med januar i 2022. Salgsvolumet i år er på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i januar opp fra 47 dager i desember. Kortest salgstid har Bodø m/Fauske med 35 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 78 dager.

– Salgstiden øker svakt, men det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Artikkelen fortsetter under prisgrafikken.

Svakere utvikling fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 1 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen de siste 12 måneder har Kristiansand med en oppgang på 4,3 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 3,6 prosent og Ålesund m/omegn med 1,9 prosent.

Svakest utvikling siste 12 måneder har Follo med en nedgang på 3,1 prosent etterfulgt av Asker og Bærum med en nedgang 2,8 prosent og Romerike med nedgang på 2,6 prosent.

– Boligprisutviklingen var i januar noe sterkere på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet enn landet ellers. I tråd med vår prognose for 2023, publisert i desember, venter vi svak utvikling i boligprisene de neste månedene, sier Lauridsen.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig vært svak. Lettelsene innebærer blant annet en betydelig forbedring av kjøpekraften i boligmarkedet for husholdninger med vanlige inntekter. Det var klokt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å lytte til oss i denne saken i stedet for til Finanstilsynet, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS