Fortsatt sterkt boligmarked

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 814 968 kroner ved utgangen av juni.

Speiler ikke boligmarkedet i Innherred.
Etter en meget sterk mai mnd. ser vi en liten tilbakegang på antall omsetninger i Innherred siste måned sammenlignet med juni 2023 Omløpshastigheten er god og vi forventer at markedet holder seg stabilt fremover. Erfaringsmessig vil lokalmarkedet følge trendene fra de store byene som typisk sett leder an utviklingen og de mindre stedene følger etter.

– Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni, noe som ga en sterk oppgang på 0,4 prosent sesongjustert. Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Boligprisutviklingen hittil i 2024 har vært sterk og vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier han.

– Det er for øyeblikket usikre prognoser knyttet til når den første rentenedsettelsen fra Norges Bank kommer. Enkelte har også avlyst en rentenedsettelse i år overhode. Vi tror imidlertid at den kommer raskere ned, da rentebanen ofte er høyere enn det som blir realiteten. Dessuten er utviklingen i norsk økonomi blodfattig om dagen, blant annet på grunn av den lave boligbyggingen. Derfor tror vi renten skal ned, noe som vil gi en stimulans i bruktboligmarkedet og nyboligmarkedet.

Stort antall solgte

I juni ble det solgt 11.329 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 53.095 boliger i Norge, noe som er 4 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I juni ble det lagt ut 11.758 boliger for salg i Norge, noe som er 8,8 prosent færre enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 58.537 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det er både solgt og lagt ut mange boliger i Norge i juni. Det er kun pandemi-året 2021 som slår salgsvolumet i bruktboligmarkedet så langt i år. Det vitner et sterkt marked, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juni ned fra 44 dager i mai. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

Forskjeller i prisutviklingen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Tromsø med sesongjustert oppgang på 1,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en sesongkorrigert nedgang på 1,2 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 11,4 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Fredriksstad/Sarpsborg med en oppgang 5,4 prosent.

– Ved utgangen av juni er det Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med en tosifret vekst, sier Lauridsen.

Regjeringen og SV kunne brukt mye mer penger

I statsbudsjettet 2023 var regjeringens prognose på boliginvesteringene for 2024 på minus 4 prosent etter et fall på over 15 prosent i 2023.

– I revidert budsjett i mai oppjusterte regjeringen denne til minus 16,1 prosent. I praksis betyr dette at innretningen på budsjettet i høst ikke var tilpasset situasjonen i økonomien, sier Lauridsen.

– Det betyr også at modellen Finansdepartementer bruker til å beregne boliginvesteringene har betydelig svakheter som styringsredskap, og at regjeringen har fått galt beslutningsgrunnlag fra embetsverket.

– I SVs budsjett-avtale med regjeringen ble det bevilget en økning på 3 milliarder i lånerammen til Husbanken. Dette er utrolig smått når boliginvesteringene har falt med 60-70 milliarder kroner siden 2022 og vil falle ytterligere i 2025. Både regjeringen og SV kunne brukt betydelig mer penger for å stimulere boligbyggingen, gitt tilbakeslagets størrelse.

– Dårlig respons på krisen nå vil bare slå tilbake på oss selv. Vi får et unødvendig tilbakeslag i norsk økonomi utløst av fallet i boliginvesteringene og vi vil få en betydelig økning i boligprisene litt frem i tid fordi tilbudet av boliger blir for lite. Både regjeringen og SV kunne gjort betydelig mer for å stimulere boligbyggingen, avslutter Lauridsen.