BOLIGPRISSTATISTIKKEN JANUAR 2022

Rekordsterk vekst i boligprisene i januar.
Boligprisene steg med 4,8 prosent i januar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent.

Boligprisstatistikken januar 2021


Boligprisene har steget med 6,8 prosent prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 306 533 kr ved utgangen av januar.

– Det er ikke uvanlig med en prisøkning etter en rolig desember, forklarer administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – Men 4,8 prosent er høyere enn mange hadde forventet. Dette skyldes færre objekter ute, og fortsatt høy etterspørsel etter bolig, mener hun. – Vi kan nok forvente oss en ørliten forskyvning i antall objekter på markedet, da den nye avhendingsloven krever litt mer kapasitet av boligsakkyndige. Dette kan påvirke prisene, men jeg forventer en korrigering i månedene som kommer.

– I løpet av fjoråret åpnet vi flere nye kontorer over hele landet, og for et par dager siden åpnet vi en ny filial på Hamar. Vi skal vokse mer, og med denne takten ser jeg for meg at vi kommer til å ligge godt foran fjoråret både når det gjelder antall signerte- og antall solgte boliger, avslutter Sodeland.

Januareffekt

– Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, og oppgangen er bredt forankret i hele landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den sterke oppgangen må sees i sammenheng med tilbudssiden i boligmarkedet. Det var få boliger på markedet ved inngangen til året og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år. Antall usolgte boliger ligger på et markant lavere nivå enn i januar 2017, da boligmarkedet kokte, sier Lauridsen.

– Den nye avhendingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, har skapt flaskehalser i boligmarkedet over hele landet og ført til færre boliger på markedet. Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar.

Markant lavere tilbud

I januar ble det solgt 5.416 boliger i Norge, noe som er 22,0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

I januar ble det lagt ut 5.703 boliger for salg i Norge, noe som er 13 prosent færre enn i samme måned i 2021.

– Det er et svakere fall i antall lagt ut på markedet enn i antall solgte. For å styrke tilbudssiden er det vesentlig at etterspørselen etter tilstandsrapporter dekkes i månedene fremover da det normalt legges ut langt flere boliger for salg enn i januar.

– De som planlegger boligsalg denne våren bør heller ikke vente til etter påske, da normalt svært mange ønsker å selge. Det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i januar, ned fra 51 dager i desember. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Hamar m/Stange med 52 dager.

– Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, noe som også reflekteres i antall usolgte som ligger under januar 2017, sier Lauridsen.

Flaskehalsene må reduseres

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Oslo med en oppgang på 2,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Tromsø med en sesongkorrigert oppgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 14 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,6 prosent og Kristiansand med 10,3 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,3 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 5,4 prosent.

– Det er en krevende situasjon i boligmarkedet nå. Historisk vet vi at det er sammenheng mellom nye reguleringer og endringer i boligmarkedet. Det er derfor vesentlig at alle aktører tar grep om de flaskehalsene vi har på tilbudssiden slik at vi ikke får en svak tilbudsside og unødvendig sterk prisvekst, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS